About our Webshop
In our Webshop you will find products from our suppliers.
Can´t find a product from our suppliers that you need?
Please contact us and we will help you with your request.
All orders in our webshop is administrated through MA Webtrade AB (556808-3421).
Om vår Webshop
I vår Webshop hittar du produkter från våra leverantörer.
Saknar du någon produkt från våra leverantörer?
Vänligen kontakta oss så hjälper vi dig.
Alla ordrar i webshopen administreras av MA Webtrade AB (556808-3421).

Terms of payment
We only sell to companies and apply to; “Köplagen SFS 1990:931”
Köpvillkor
Vi säljer endast till företag och tillämpar Köplagen (SFS 1990:931).

Terms of delivery

In stock: Stock item. The order is normally shipped within 1 business day.
Ships in 1-2 Days: Normally ships within 1-2 business days.
Ships in 3-4 Days: Normally ships within 3-4 business days.
Ships in 5-8 Days: Normally ships within 5-8 business days.
Ships in 9-14 Days: Normally ships within 9-14 business days.
Ships in 14-28 Days: Normally ships within 14-28 business days.

Leveransvillkor

In Stock : Lagervara. Ordern skickas normalt från oss inom 24 timmar
Ships in 1-2 Days: Varan skickas normalt från oss inom 1-2 arbetsdagar.
Ships in 3-4 Days: Varan skickas normalt från oss inom 3-4 arbetsdagar.
Ships in 5-8 Days: Varan skickas normalt från oss inom 5-8 arbetsdagar.
Ships in 9-14 Days: Varan skickas normalt från oss inom 9-14 arbetsdagar.


Payment

Credit card
Payment with credit card is made according to rules for online-payments in Sweden and EU. We use Svea Ekonomi/Webpays hosted PCI-DSS-certified solutions for payment. The payment amount is reserved on your card when ordering. All transaction are sent via SSL (Secure Sockets Layer) and are securly encrypted. No cardnumber is saved. We use the latest technical security soultion for credit card payments with 3D-Secure - a standard produced by VISA and MasterCard.

Invoice
We cooperate with Svea Webpay for payments with invoice. Payment with invoice is possible for companies nationally registered in Sweden. When paying with incoice you need to stat your Swedish organisationsnummer (corporate identification number). You can not have any records for payment default.

All invoices are handled by SVEA Ekonomi AB.

Max amount is 40 000 SEK exkluding moms (VAT) (50 000 SEK including moms, VAT).
Currency is always SEK. Payments term 14 days. If payment is late a statutory fee and intrest will apply. Non payed invoices will be forwaded to a collection agency.

Betalning

Kreditkort
Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU. Vi använder Svea Ekonomis/Webpays hostade PCI-DSS-certifierade kortbetalningslösning. Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) mycket säkert krypterade. Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet.

Faktura
Vid betalning med faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. Betalning med faktura gäller för företag registrerade i Sverige. För att handla mot faktura måste de ange ditt organisationsnummer. Du får inte ha några betalningsanmärkningar.

Samtliga fakturor är av Mediateknik Webshop överlåtna till SVEA Ekonomi AB.

Maxbelopp för faktura är 40 000 sek exklusive moms (50 000 sek inklusive moms).
Valutan är alltid svenska kronor (SEK). Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseagift med det belopp som är tillåtet enligt lag, samt dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Läs mer om hantering av personuppgifter hos Svea Ekonomi på denna länk.

Warranty / Complaint
Our warranty policy is based on the manufacturing companies warranty policies. Warranty is only valid if the manufacturer, or Mediateknik Webshop, approves the complaint.
Expandables product such as lighting bulbs, lighting filter, tape, dulling spray has a shorter warranty.

Equiment that has been exposed to inappropriate usage will not be covered by warranty.

 If complaint is covered by warranty the product will be repared or replaced.

Garanti / Reklamation
Våra garantivillkor baseras på det garantivillkor tillverkande företag lämnar. Garantin utgår först efter att Mediateknik Webshop eller tillverkaren har godkänt reklamation. Kortare garanti gäller normalt för förbrukningsvaror så som lampor, belysningsfilter, rengöringsartiklar m m

Varor som använts på felaktigt sätt täcks inte av garanti.

Godkänns reklamationen får du garantireparation eller utbytesvara.


Damage in transport
Visible transport damage must immediately be reported directly to Driver or Service place where goods was received. Non visible transport damage must immediately be reported to us after you have unpacked the goods.

Do NOT return damaged goods without contacting us.

Transportskador
Synliga skador på godset skall du anmäla direkt till chaufför för fraktbolaget vid mottagandet eller på utlämningsstället där du hämtar ditt paket. Dolda transportskador skall anmälas omgående till oss efter det att du packat upp varan.

Returnera INTE transportskadat gods utan att kontakta oss.

Packages not collected or received
If goods are refused and returned to Mediateknik Webshop the buyer will be obligated to pay costs such as freight cost, return freight, import duties and other costs that will apply.
Special ordered products will be charged at its full value.

Ej utlösta varor
Om du beställt en vara av oss och sedan väljer att inte hämta ut varan debiteras du för de utlägg vi gjort för frakt, returfrakt samt andra eventuella kostnader som uppstår.
Specialbeställda varor debiteras fulla värdet av produkten samt frakt, returfrakt och andra eventuella kostnader som uppstår.


Privacy Policy
In order to conduct our business and provide service to our customers we need to gather personal information. We gather and store personal information in order to fulfil our agreement towards our customers. Additionally the information is stored for invoicing and marketing purposes.

The personal information stored, is stored on the client-card and on orders placed in the web-shop. If you choose to subscribe to our newsletter your e-mail address will be stored at our newsletter provider mailchimp.

The technical solution that runs our web-shop complies with GDPR demands regarding both security and personal rights. Evalent is our web-shop provider.

If you choose to have your goods shipped with any of our freight companies they will store your personal data no longer than necessary for this purpose.

According to GDPR you as a private person have the right to know which information is stored pertaining to yourself.
- You have the right to have incorrect information corrected.
- You have the right to be deleted out of certain registers.
- You have the right to limit the use of personal information.
- You have the right to move your personal information and make objections.
- You have the right to make a complaint about handling of personal information.

More detailed information can be found on the European Commission webpage.
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

Hantering av personuppgifter
För att kunna upprätthålla vår verksamhet och ge bra service till våra kunder behöver vi samla in en del personuppgifter.
Vi samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna uppfylla avtal gentemot våra kunder.
Dessutom lagras personuppgifter i fakturerings- och marknadsföringssyfte.

Personuppgifter som lagras, lagras på kundkortet och på order som läggs i butiken. Om ni väljer att få nyhetsbrev från oss lagras er e-postadress hos vår leverantör mailchimp.

Den tekniska lösningen som vår butik vilar på uppfyller GDPR krav både när det gäller säkerhet och uppfyllning av registrerades rättigheter.
Evalent som är vår leverantör tillhandahåller även ett avtal där dom förbinder sig att uppfylla kraven GDPR ställer.

Om du väljer att få din order skickad till dig via något av våra anlitade fraktbolag lagras dina personuppgifter så länge som behövs för ändamålet.

Enligt GDPR har du som ägare av personuppgifter rätt till information om vad som lagras om dig.
- Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
- Du har rätt att bli raderad ur olika register.
- Du har rätt till begränsning av behandling av uppgifter.
- Du har rätt att flytta dina personuppgifter och göra invändningar.
- Du har rätt att göra klagomål om uppgiftshantering och kan ha rätt till skadestånd.

Mer detaljerad information om GDPR kan du se på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) hemsida: https://www.imy.se/

Warranty / Complaint
Our warranty policy is based on the manufacturing companies warranty policies. Warranty is only valid if the manufacturer, or Mediateknik Webshop, approves the complaint.
Expandables product such as lighting bulbs, lighting filter, tape, dulling spray has a shorter warranty.

Equiment that has been exposed to inappropriate usage will not be covered by warranty.

 If complaint is covered by warranty the product will be repared or replaced.

Garanti / Reklamation
Våra garantivillkor baseras på det garantivillkor tillverkande företag lämnar. Garantin utgår först efter att Mediateknik Webshop eller tillverkaren har godkänt reklamation. Kortare garanti gäller normalt för förbrukningsvaror så som lampor, belysningsfilter, rengöringsartiklar m m

Varor som använts på felaktigt sätt täcks inte av garanti.

Godkänns reklamationen får du garantireparation eller utbytesvara.